Tag Archives: bank

बँक खाते बंद करण्यासाठी अर्ज नमुना मराठी

बँक खाते बंद करण्याच्या अर्जामध्ये खालील माहिती समाविष्ट असावी: खातेदाराचे नाव आणि खाते क्रमांक खाते बंद करण्याचे कारण सर्व थकित कर्जे आणि दायित्वे निकाली काढण्यात आली आहेत आणि खात्यात शून्य शिल्लक आहे याची पुष्टी करणारे विधान खातेदाराची स्वाक्षरी हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की बँक खाते बंद करण्याच्या अर्जाचे स्वरूप आणि विशिष्ट आवश्यकता बँक आणि… Read More »

बँक म्हणजे काय ? (What is a bank?)

  बँकव्यवसाय हा प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. जसजसा जगात सामाजिक व आर्थिक बदल होत गेला तसतसा बँकांच्या कार्यपद्धतीत बदल होत गेला. Bank हा इंग्रजी शब्द Bancus, Banque, Banc किंवा Banco या इटालियन शब्दांपासून अस्तित्वात आलेला आहे. या सर्व शब्दांचा अर्थ म्हणजे बसण्याचा बाक होय. इटलीमध्ये ज्यू लोक पूर्वी लोंबार्डी शहरात रस्त्यावरील बाकांवर बसून पैसे कर्जाऊ… Read More »