Tag Archives: बँक

बँकेत पैसे आले का , चेक करण्याचे ६ सोप्पे मार्ग !

Did the money come to the bank, how to check : दरमहिन्याला आपला पगार आपल्या बँक खात्यात जमा होतो , दररोज कधीतरी आपल्याला कोणी ना कोणी पैसे देत असते , जर आपण व्यवसायिक असाल तर आपल्याला पैसे येतात बँकेत आलेले पैसे आपण अनेक मार्गाने चे करू शकतात ,बँकेत पैसे आले का , चेक कसे करायचे… Read More »