बँक ऑफ बडोदा बॅलन्स चेक नंबर काय आहे ? बॅलन्स चेक कसा करायचा ?

By | October 4, 2022
बँक ऑफ बडोदा

बँक ऑफ बडोदा

बँक ऑफ बडोदा बॅलन्स चेक नंबर काय आहे ?

(Bank of Baroda balance check number)

बॅलन्स चेक कसा करायचा ?


बँकेचे ग्राहक त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरून 8422009988 वर एसएमएस पाठवून खालील संदेशासह सेवांचा लाभ घेऊ शकतात. ग्राहकाने पाठवलेल्या प्रत्येक एसएमएससाठी या सेवेसाठी शुल्क लागू आहे. अॅप्लिकेशनची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की ग्राहकांकडून विनंती प्राप्त झाल्यावर, सिस्टीम प्रेषकाचा मोबाइल ज्या खात्यात नोंदणीकृत आहे ते खाते क्रमांक मिळवेल आणि जर अशा खात्यांचे शेवटचे चार अंक संदेशात प्राप्त झालेल्या शेवटच्या चार अंकांशी जुळले तर, त्यांना प्रतिसाद विनंती पाठवणाऱ्याच्या नंबरवर परत पाठवली जाईल. खाते क्रमांकाचे शेवटचे चार अंक ग्राहकाने पाठवलेल्या चार अंकांशी जुळत नसल्यास, मोबाइल क्रमांक नोंदणीकृत असल्यास, प्रेषकाच्या मोबाइल क्रमांकावर योग्य त्रुटी संदेश पाठवला जाईल. प्रेषकाचा मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत नसल्यास, कोणताही प्रतिसाद परत पाठवला जाणार नाही.

Balance Enquiry करण्यासाठी

BAL < space=”” /> Last 4 digit of account numberE.g. if account number is 17610400000811 type:
BAL 0811

Mini Statement पाहण्यासाठी

MINI < space=”” /> Last 4 digit of account numberE.g. if account number is 17610400000811 type:
MIN 0811

Registration of Preferred account number – If more than one account is linked with the same mobile number and customer want to avail Mini Statement service through missed call service

REG < space=”” /> Last 4 digit of account noE.g. if account number is 17610400000811 type:
REG 0811

Cheque Status पाहण्यासाठी

CHEQ < space=”” /> Last 4 digit of account number < space=”” /> Cheque No.
E.g. if account number is 17610400000811 and cheque number is 006789 type:
Cheq 0811 006789

Un-subscribing SMS alert facility

DEACT < space=”” /> Last 4 digit of account number
E.g. if account number is 17610400000811 type:
DEACT 0811

Subscribing SMS alert facility (for A/c where customer had unsubscribed the facility earlier)

ACT < space=”” /> Last 4 digit of account numberE.g. if account number is 17610400000811 type:
ACT 0811

Subscribing SMS alert facility (for A/c where customer had unsubscribed the facility earlier) ACT < space=”” /> Last 4 digit of account numberE.g. if account number is 17610400000811 type:
ACT 0811
PMJDY OD request through SMS ODREQ < space=”” /> Y
Enrollment for Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) PMSBY < space=”” /> Nominee name < space=”” /> Y
E.g. if nominee name is Neelam type
PMSBY Neelam Y
Enrollment for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY) PMJJBY < space=”” /> Nominee name < space=”” /> Y
E.g. if nominee name is Neelam type
PMJJBY Neelam Y
To link Aadhaar with bank account UID < space=”” /> 12 digits Aadhaar Number < space=”” /> last 4 digit of account number
E.g. if Aadhaar number is 1234567890123 and account number is 176104000000811
UID 1234567890123 0811
To receive transactional SMS alerts in preferred language LANG< space=”” />LANGUAGE CODE
Language Code – Hindi – HIN, Assamese-ASM, Bengali-BEN, Gujarati-GUJ, Kannada – KAN, Malayalam – MAL, Marathi – MAR, Oriya – ORI, Punjabi – PAN, Tamil – TAM, Telugu – TEL, Urdu – URD
E.g. to receive transactional SMS in Punjabi type:
LANG PAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *