पैशाचा इतिहास (History of money)

By | February 18, 2022

History of money: चलन म्हणून वापरता येणारी नाणी तयार करण्यासाठी औद्योगिक सुविधा वापरणारा जगातील पहिला प्रदेश युरोपमध्ये, लिडिया (आधुनिक वेस्टर्न टर्की) नावाच्या प्रदेशात, अंदाजे 600 B.C. मध्ये होता. अंदाजे 770 B.C मध्ये कागदी पैशाची प्रणाली तयार करणारे चिनी पहिले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *